شرایط همکاری پزشکان

  1. صفحه اصلی
  2. شرایط همکاری پزشکان

شرکت آرمه تخفیف پارسیان برای ارائه هرچه بهتر خدمات به مشترکین و دارندگان کارت تخفیف سلامت آرمه، شرایط و ظوابط سخت‌گرانه‌ای برای همکاری پزشکان ، دندانپزشکان و انتخاب مراکز طرف قرارداد خود لحاظ می‌نماید.

این شرایط برای همکاری دندانپزشکان و پزشکان به شرح زیر است:

  • داشتن پروانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
  • داشتن مطب مجهز و استفاده از به‌روزترین امکانات پزشکی و دندانپزشکی
  • داشتن 10 سال سابقه کاری
  • عدم پرونده شکایت در نظام پزشکی در سالهای گذشته (از بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان خسارتی دریافت نکرده باشند)
  • دارای حسن شهرت در منطقه و شهر

 

پزشکان و دندانپزشکان محترمی که دارای شرایط درج شده می‌باشند می‌توانند از طریق تکمیل فرم همکاری‌پزشکان و پس از تایید مدیریت مجموعه آرمه تخفیف پارسیان همکاری خود را با کارت سلامت آرمه آغاز نمایند.