تعرفه ایمپلنت سال 1398

  1. صفحه اصلی
  2. تعرفه ایمپلنت سال 1398
4820

تعرفه ایمپلنت سال 98 کارت سلامت آرمه

شرکت آرمه تخفیف پارسیان برای استفاده عموم مردم از خدمات دندانپزشکی و ایجاد عدالت درمانی برای تمام اقشار جامعه، اقدام به عقد قرارداد با بهترین متخصصین دندانپزشکی کشور نموده است.

شرکت آرمه با عزمی راسخ در صدد ارائه خدمات دندانپزشکی با تخفیف 30 تا 50 درصدی بو وسیله کارت سلامت آرمه به تمامی هموطنان می‌باشد.

تعرفه ارائه خدمات با کارت سلامت آرمه در تمام مراکز و در تمام نقاط کشور یکسان بوده و پزشکان طرف قرارداد موظف به ارائه خدمات دندانپزشکی طبق تعرفه و با تخفیف مندرج در لیست قیمت شرکت آرمه تخفیف پارسیان می‌باشند.

در این بخش لیست قیمت کامپوزیت دندان قابل مشاهده می‌باشد:

 

 

تعرفه سال 99 کارت سلامت آرمه

 

 

ایمپلنت

قیمت آزاد

قیمت با تعرفه آرمه

30درصد

50درصد

بن اکسپنشن (GBR)

       260,000

       180,000

       130,000

دست دندان کامل اوردنچر

      4,400,000

    3,100,000

    2,200,000

PONTIC

      850,000

       600,000

      425,000

جراحی ایمپلنت هر واحد همراه FIXTURE کره ای

   2,340,000

    1,640,000

     1,170,000

پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت کره ای

   2,340,000

    1,640,000

     1,170,000

جراحی ایمپلنت هر واحد همراه FIXTURE اروپایی یا آمریکایی

    3,900,000

   2,730,000

      1,950,000

پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت اروپایی یا آمریکایی

    3,900,000

   2,730,000

      1,950,000

جراحی سینوس لیفت بسته به ازای هر واحد ایمپلنت

      430,000

       300,000

       215,000

جراحی سینوس لیفت باز به ازای هر واحد ایمپلنت

    1,560,000

     1,100,000

     780,000

جراحی بن اکسپنشن به ازای هرواحد ایمپلنت

      430,000

       300,000

       215,000

 

تعرفه سال 98 کارت سلامت آرمه

 

 

ردیف

ایمپلنت

قیمت آزاد (تومان)

قیمت با تعرفه آرمه (تومان)

1

جراحی ایمپلنت هر واحد همراه FIXTURE کره ای

1.800.000

950.000

2

پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت کره ای

1.800.000

950.000

3

جراحی ایمپلنت هر واحد همراه FIXTURE اروپایی یا آمریکایی

3.000.000

1.500.000

4

پروتز ایمپلنت هر واحد همراه اباتمنت اروپایی یا آمریکایی

3.000.000

1.500.000

5

PONTIC

650.000

350.000

6

جراحی سینوس لیفت بسته به ازای هرواحد ایمپلنت

330.000

170.000

7

جراحی سینوس لیفت باز به ازای هرواحد ایمپلنت

1.200.000

650.000

8

جراحی بن اکسپنشن به ازای هرواحد ایمپلنت

330.000

170.000

9

بن اکسپنشن (GBR)

200.000

110.000

10

دست دندان کامل اوردنچر

3.400.000

1.750.000