تعرفه جراحی سال 1398

  1. صفحه اصلی
  2. تعرفه جراحی سال 1398
https://armehparsian.com/wp-content/uploads/2019/06/price-list-of-dental-surgery-for-the-year-98-400x200.jpg

شرکت آرمه تخفیف پارسیان برای استفاده عموم مردم از خدمات دندانپزشکی و ایجاد عدالت درمانی برای تمام اقشار جامعه، اقدام به عقد قرارداد با بهترین متخصصین دندانپزشکی کشور نموده است.

شرکت آرمه با عزمی راسخ در صدد ارائه خدمات دندانپزشکی با تخفیف 30 تا 50 درصدی بو وسیله کارت سلامت آرمه به تمامی هموطنان می‌باشد.

تعرفه ارائه خدمات با کارت سلامت آرمه در تمام مراکز و در تمام نقاط کشور یکسان بوده و پزشکان طرف قرارداد موظف به ارائه خدمات دندانپزشکی طبق تعرفه و با تخفیف مندرج در لیست قیمت شرکت آرمه تخفیف پارسیان می‌باشند.

در این بخش لیست تعرفه خدمات جراحی قابل مشاهده می‌باشد:

 

تعرفه سال 99 کارت سلامت آرمه

 

 

جراحی

قیمت آزاد

قیمت با تعرفه آرمه

30درصد

50درصد

جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته با بخیه

    600,000

    400,000

    300,000

جراحی تخصصی عقل نهفته در استخوان

    650,000

    450,000

    320,000

وستیبولو پلاستی 1/4 فک

    600,000

    400,000

    300,000

آلوئوپلاستی 1/4 فک

    500,000

    350,000

    250,000

ژنژیوکتومی 1/2 فک

    400,000

    280,000

    200,000

فرنکتومی

    330,000

    230,000

    165,000

افزایش طول تاج دندان

    500,000

    350,000

    250,000

افزایش طول تاج هر دندان اضافه مجاور

    145,000

    100,000

    75,000

جراحی حذف یک پاکت بک دندان

    260,000

    180,000

    130,000

جراحی حذف پاکت 3دندان

    315,000

    220,000

    160,000

جراحی حذف پاکت نصف فک

    500,000

    350,000

    250,000

جراحی حذف پاکت 1 فک

    750,000

    520,000

    380,000

پیوند لثه به ازای هر دندان

    650,000

    450,000

    320,000

پیوند لثه به ازای هر دندان اضافه مجاور

    285,000

    200,000

    145,000

پیوند لثه به ازای هر دندان اضافه غیر مجاور

    1,100,000

    770,000

    550,000

 

تعرفه سال 98 کارت سلامت آرمه

 

 

ردیف

جراحی‌ها

قیمت آزاد (تومان)

قیمت با تعرفه آرمه (تومان)

1

کشیدن دندان قدامی

95,000

50,000

2

کشیدن دندان خلفی

120,000

65,000

3

کشیدن دندان عقل فک بالا

130,000

70,000

4

کشیدن دندان عقل فک پایین

140,000

75,000

5

بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم

270,000

150,000

6

کشیدن ریشه قدامی

100,000

55,000

7

کشیدن ریشه خلفی

120,000

65,000

8

شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه

50,000

35,000

9

جراحی ریشه نهفته در نسج سخت

350,000

180,000

10

جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته با بخیه

420,000

220,000

11

جراحی تخصصی عقل نهفته در استخوان با بخیه

500,000

270,000

12

وستیبولو پلاستی 4/1 فک

420,000

220,000

13

آلوئوپلاستی 4/1 فک

370,000

190,000

14

ژنژیوکتومی 2/1 فک

290,000

150,000

15

فرنکتومی

250,000

130,000

16

افزایش طول تاج دندان

380,000

200,000

17

افزایش طول تاج دندان هر دندان اضافه مجاور

110,000

60,000

18

جراحی حذف یک پاکت بک دندان

200,000

105,000

19

جراحی حذف پاکت 3 دندان

240,000

120,000

20

جراحی حذف پاکت نصف فک

380,000

195,000

21

جراحی حذف پاکت 1 فک

580,000

290,000

22

پیوند لثه به ازای هر دندان

500,000

280,000

23

پیوند لثه به ازای هر دندان اضافه مجاور

220,000

110,000

24

پیوند لثه به ازای هر دندان اضافه غیر مجاور

850,000

450,000