تعرفه جراحی سال 1397

  1. صفحه اصلی
  2. تعرفه جراحی سال 1397

شرکت آرمه تخفیف پارسیان برای استفاده عموم مردم از خدمات دندانپزشکی و ایجاد عدالت درمانی برای تمام اقشار جامعه، اقدام به عقد قرارداد با بهترین متخصصین دندانپزشکی کشور نموده است.

شرکت آرمه با عزمی راسخ در صدد ارائه خدمات دندانپزشکی با تخفیف 30 تا 50 درصدی بو وسیله کارت سلامت آرمه به تمامی هموطنان می‌باشد.

تعرفه ارائه خدمات با کارت سلامت آرمه در تمام مراکز و در تمام نقاط کشور یکسان بوده و پزشکان طرف قرارداد موظف به ارائه خدمات دندانپزشکی طبق تعرفه و با تخفیف مندرج در لیست قیمت شرکت آرمه تخفیف پارسیان می‌باشند.

در این بخش لیست تعرفه خدمات جراحی قابل مشاهده می‌باشد:

تعرفه سال 97 کارت سلامت آرمه

ردیفجراحی‌هاقیمت آزاد (تومان)قیمت با تعرفه آرمه (تومان)
1کشیدن دندان قدامی80,00045,000
2کشیدن دندان خلفی100,00055,000
3کشیدن دندان عقل فک بالا110,00060,000
4کشیدن دندان عقل فک پایین120,00070,000
5بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم240,000130,000
6کشیدن ریشه قدامی80,00045,000
7کشیدن ریشه خلفی100,00055,000
8شستشو و پانسمان درای ساکت هر جلسه40,00025,000
9جراحی ریشه نهفته در نسج سخت290,000150,000
10جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته با بخیه350,000180,000
11جراحی تخصصی عقل نهفته در استخوان با بخیه400,000220,000
12وستیبولو پلاستی 4/1 فک360,000190,000
13آلوئوپلاستی 4/1 فک300,000150,000
14ژنژیوکتومی 2/1 فک240,000130,000
15فرنکتومی210,000105,000
16افزایش طول تاج دندان320,000165,000
17افزایش طول تاج دندان هر دندان اضافه مجاور90,00050,000
18جراحی حذف یک پاکت بک دندان170,00085,000
19جراحی حذف پاکت 3 دندان200,000100,000
20جراحی حذف پاکت نصف فک320,000160,000
21جراحی حذف پاکت 1 فک480,000250,000
22پیوند لثه به ازای هر دندان600,000276,000
23پیوند لثه به ازای هر دندان اضافه مجاور180,00090,000
24پیوند لثه به ازای هر دندان اضافه غیر مجاور720,000360,000