مدارس و خیریه ها

  1. صفحه اصلی
  2. مدارس و خیریه ها

همکاری با مدارس و خیریه ها

عقد قرارداد با مدارس و خیریه ها

 

شرکت آرمه پارسیان نگاه ویژه‌ای به نسل آینده‌ساز ایران دارد. لذا مدارس، دبستان‌ها و مراکز آموزشی در دسته‌بندی و تعرفه مراکز خیریه جای می‌گیرند و شرکت آرمه پارسیان شرایط بسیار خاصی برای آنها پیش‌بینی کرده است.

این شرکت حاضر به برپایی مراسم خیریه و همکاری با تمام بنگاه‌های خیریه در ایران است.