همکاری پزشکان

  1. صفحه اصلی
  2. همکاری پزشکان

همکاری پزشکان

آرمه تخفیف پارسیان در راستای اهداف بلندمدت خود که همان عدالت درمانی برای عموم مردم است، از پزشکان محترم دعوات به همکاری می‌نماید.

در مجموعه آرمه پارسیان، برای پزشکان و دندانپزشکان همچنین مراکز زیبایی شرایطی وجود دارد و مراکز و پزشکان باید دارای شرایط ویژه‌ای باشند. برای آگاهی از این شرایط بر روی اینک زیر کلیک نمایید.

شرایط و ضوابط همکاری پزشکان در مجموعه آرمه تخفیف پارسیان 

کاربر گرامی در صورتی که شما پزشک نیستید اما پزشک متخصصی را می‌شناسید می‌توانید با معرفی وی به مجموعه آرمه تخفیف پارسیان ما را در رسیدن به اهدافمان یاری نمایید.