تعرفه دندانپزشکی 1398

  1. صفحه اصلی
  2. تعرفه دندانپزشکی 1398

تعرفه دندانپزشکی  سال 1398 میانگینی از تعرفه های وزارت بهداشت، انجمن دندانپزشکان و تعرفه بیمه های تکمیلی میباشد. که در منوهای روبرو به صورت کاملا تفکیک شده قابل مشاهده میباشد.